Retour Voorwaarden

Iedereen die de BUGBUSTER® aanschaft kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Indien je om wat voor reden dan ook, afziet van de koop, kun je binnen de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen de BUGBUSTER® weer retourneren, echter alleen in de originele verpakking en mits je het zegel op de doos niet hebt verbroken!

BUGBUSTER EUROPE™ besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verpakken en verzenden van haar producten en garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid tot 30 dagen na aanschafdatum.

Mocht er desondanks toch sprake zijn van een, niet deugdelijk werkende
BUGBUSTER®, mankement aan één van onze andere producten, of je bent op
een andere wijze niet volledig tevreden over onze service, neem dan contact
met ons op: support@bugbuster-europe.com
Vermeld je naam, overige contactgegevens zoals je adres, telefoonnummer en bestelnummer! Beschrijf vervolgens zo nauwkeurig mogelijk het probleem. Indien wij je klacht niet telefonisch kunnen oplossen, kun je jouw aanschaf voldoende gefrankeerd retourneren naar:

BUGBUSTER EUROPE
Uitleg 23
8071 ZN  Nunspeet
Nederland

Ongefrankeerde retour zendingen, worden door ons niet aangenomen. Indien je klacht terecht is, zullen wij de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Indien er sprake is van een defect wat niet door onze servicedienst kan worden gerepareerd, sturen wij kosteloos een vervangend product. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals onze leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit. Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

1)Πer sprake is van slijtage, wat als normaal kan worden beschouwd.
2) er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht. Waaronder
     reparaties uitgevoerd door andere – dan door de fabrikant aangewezen –
     service of reparatie diensten.
3)Ž er gebreken zijn, ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming
     corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik. En/of die het gevolg
     zijn van het niet naleven van onze Veiligheidsregels.
4) er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig
     onderhoud.

Let op: De BUGBUSTER® verspreidt een schot zout dat breder wordt, naarmate het doel verder weg is. Het vergt wat oefening alvorens je een echte goede schutter bent. Oefen je vaardigheden, door te schieten op een stuk aluminiumfolie. Zo raak je vertrouwd met het “spuitpatroon” van je shotgun.