Veiligheidsregels

Alle klanten die de originele BUGBUSTER® aanschaffen verklaren daardoor minimaal 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en met deze Veiligheidsregels.

BUGBUSTER europe™, zijn werknemers, directeuren, adviseurs en wederverkopers, nemen alle veiligheid serieus. Daarom hebben we samen naast onze normale Algemene Voorwaarden, deze Veiligheidsregels samengesteld voor het gebruik van ons product. Indien je niet akkoord gaat met deze Veiligheidsregels kun je de BUGBUSTER ® niet voor jezelf of anderen kopen.

Regel: 1

Behandel de BUGBUSTER® te allen tijde als een geladen vuurwapen. Wijs het pistool, onder geen enkele omstandigheid op een persoon, huisdier of andere waardevolle persoonlijke eigendommen. Laat de BUGBUSTER® niet in een gespannen en geladen positie wanneer je het niet gebruikt. En laat altijd de veiligheidspal in neutrale stand, totdat je besluit dat het veilig is om te schieten in een richting die geen letsel of schade zal toebrengen aan mensen, huisdieren en/of persoonlijke eigendommen.

regel: 2

Richt de BUGBUSTER® nooit op iemands lichaam, gezicht of ogen. De BUGBUSTER® verspreidt een schot zout dat breder wordt, naarmate het doel verder weg is. Het mag dus nooit worden afgevuurd indien er zich personen of huisdieren bevinden binnen de 180 graden van de voorkant van het pistool. Alle mensen en dieren moeten achter je zijn, wanneer het pistool wordt afgevuurd! Ten tijde van het gebruik, adviseren we je om een veiligheidsbril te dragen.

regel: 3

De BUGBUSTER® is enkel gemaakt voor het elimineren van vliegen, muggen en andere onschadelijke insecten. Schiet nooit op andere dieren zoals katten, honden en andere zoogdieren, zoals muizen, ratten en andere knaagdieren. Probeer de BUGBUSTER® niet uit op giftige of anderszins gevaarlijke insecten/ongewervelde dieren, reptielen, waaronder maar niet beperkt tot bijen, wespen, spinnen, slangen en schorpioenen. En zeker niet op nuttige insecten zoals vlinders en andere bestuivende insecten!

regel: 4

In geen geval mag de BUGBUSTER® worden aangepast of gewijzigd op wat voor manier dan ook. In geval van aanpassingen, vervalt de garantie. Het is uiterst gevaarlijk en in sommige plaatsen tegen de wet. BUGBUSTER europe™ is niet verantwoordelijk voor letsel of overlijden in verband met een wijziging van de BUGBUSTER® , noch in uiterlijk, structuur of interne mechanisme. Bij aanschaf van de BUGBUSTER® ben jezelf verantwoordelijk voor het raadplegen en begrijpen van de wetten die de aankoop en het gebruik van dit product voorschrijven in jouw land.

regel: 5

Verwijder nooit de oranje “snuit” van de BUGBUSTER®. Verf deze ook geen andere kleur. De oranje kleur is namelijk wettelijk verplicht en wordt gebruikt voor de wetshandhaving om de BUGBUSTER® te kunnen identificeren. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot rechtshandhaving, omdat het verwarring kan opleveren tussen de aard en het doel van de BUGBUSTER® en het arresteren van de persoon die het wapen openlijk draagt en/of mogelijk letsel of overlijden als gevolg van politieoptreden. Gebruik de BUGBUSTER® niet op plaatsen, zoals op luchthavens of andere beveiligde locaties. BUGBUSTER europe™, zijn werknemers, directeuren, adviseurs en wederverkopers zijn niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik, het vervoer of het bezit van de BUGBUSTER® op plaatsen waar het gevaarlijk of strafbaar is.

regel: 6

Onder geen beding mag andere munitie, met inbegrip van maar niet beperkt tot objecten, projectielen, poeders, chemicaliën, vloeistoffen of andere stoffen, in de BUGBUSTER® worden geladen, met uitzondering van gewoon keukenzout (NaCl). BUGBUSTER europe™ zijn werknemers, directeuren, adviseurs en wederverkopers zijn niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van een type munitie die niet uitdrukkelijk door BUGBUSTER® is
voorgeschreven.

regel: 7

De koper en gebruikers van BUGBUSTER® zijn alleen en volledig verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de wetten in hun land in verband met hun aankoop, het bezit en het gebruik van luchtbuksen en andere gerelateerde vuurwapens zoals de BUGBUSTER®. De koper verbindt zich ertoe alle verantwoordelijkheid voor de aangifte bij de douane van het product in het land waar ze het naartoe hebben verscheept te accepteren. BUGBUSTER europe™ is niet verantwoordelijk voor het verlies of de inbeslagname van een BUGBUSTER® door de douane of andere regelgevende instanties in het land waarin het is ingevoerd.

regel: 8

In Nederland is het wettelijk verboden om de BUGBUSTER® open en bloot over straat te vervoeren of in het zicht te leggen in een (afgesloten) voertuig. Daarom adviseren wij om de BUGBUSTER® zodanig te vervoeren dat hij niet zichtbaar is voor anderen.

regel: 9

NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN JONGER DAN 18 zonder de directe supervisie van een verantwoordelijke volwassene, die deze Veiligheidsregels hebben gelezen en begrepen. BUGBUSTER europe™ zijn werknemers, directeuren, adviseurs en wederverkopers zijn niet verantwoordelijk voor het onbevoegd, of zonder toezicht gebruik van de BUGBUSTER® door personen onder de 18 jaar. Wij verkopen het product alleen aan personen van 18 jaar en ouder, die hebben verklaard kennis te hebben genomen van deze Veiligheidsregels en daarmee in te stemmen.

regel: 10

Als je vragen hebt over het veilig gebruik van dit product voor of na de aankoop, neem dan contact met ons op via support@bugbuster-europe.com of via telefoonnummer +31 6-27.04.12.02. We raden je aan onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de BUGBUSTER® als je de inhoud van deze Veiligheidsregels niet begrijpt.

regel: 11

De gehele inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd door BUGBUSTER europe™. Het is verboden om, afbeeldingen, video’s en/of teksten van deze website, te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

regel: 12

Je stemt ermee in dat de bevoegdheid voor eventuele juridische procedures en geschillen die voortkomen uit jouw gebruik van deze website en jouw aankoop en latere gebruik van onze producten wordt beheerst door de Nederlandse wet. Te allen tijde is het Nederlandse recht van toepassing!

©BUGBUSTER europe02/05/2016